Zadovoljstvo zaposlenih: merjenje in spodbujanje

Zadovoljstvo je pomemben dejavnik organizacijske klime, ki v delovnem okolju vpliva na zavzetost in posledično produktivnost posameznega zaposlenega. Čeprav se vam kot vodji morda zdi, da so vaši zaposleni zadovoljni, temu ni vedno tako.

Metode za merjenje zadovoljstva uporabnikov 

Če o zadovoljstvu svojih zaposlenih do zdaj še niste razmišljali, je dobro najprej preveriti, kje sploh stojite. Metod za merjenje zadovoljstva je veliko, za občutek vam jih pa dodajamo nekaj, ki jih lahko že takoj preizkusite. 

 • Knjiga pritožb in predlogov,
 • »mystery shopping« oz. namišljeno nakupovanje: podjetje najame ljudi, ki se pretvarjajo, da so potencialni uporabniki; kasneje poročajo o dobrih in slabih izkušnjah pri nakupovanju storitev podjetja in konkurence,
 • analiza izgubljenih uporabnikov: podjetje vzpostavi stik z uporabniki, ki so prenehali uporabljati njihove storitve, da ugotovi razlog za odhod,
 • fokusne skupine: neformalna diskusija 8-12 uporabnikov in vodji, ki pogovor le usmerjajo,
 • interna raziskava med zaposlenimi,
 • ankete o zadovoljstvu uporabnikov.

Kako lahko poskrbimo za zadovoljstvo zaposlenih? 

Tudi če ste ugotovili, da so vaši zaposleni trenutno zadovoljni, to ne bo trajalo večno. Zadovoljstvo moramo ohraniti, kar pa ne rabi biti zapleten postopek. Začnete lahko z uvajanjem 10 preprostih korakov, ki bodo hitro dvignili raven zadovoljstva pri vaših zaposlenih. 

 1. Bodite fleksibilni in svojim zaposlenim omogočite večji nadzor, samostojnost in odgovornost za svoj čas na delovnem mestu (in zunaj).
 2. Dovolite zaposlenim, da si sami oblikujejo vloge in delajo v skladu s svojimi močmi. 
 3. Prenehajte z mikro upravljanjem in podprite srednje vodstvo. S tem preprečite nizko moralo, pomanjkanje inovativnosti, razvezanost in veliko menjavo osebja.
 4. Priznajte in nagradite svoje zaposlene tudi zunaj finančnega nadomestila.
 5. Spodbujajte komunikacijo in preglednost, da se bodo zaposleni vedno počutili dobro obveščene. 
 6. Promovirajte zdravje, zmanjšajte stres na delovnem mestu in svoje zaposlene redno izobražujte o tem, kako lahko za svoje zdravje poskrbijo tudi sami. 
 7. Poskrbite za delovno okolje, saj majhne stvari naredijo veliko razliko. Zadostna oprema, hitro obravnavanje pritožb in delovna mesta urejena po okusu zaposlenega, hitro in učinkovito dvignejo raven zadovoljstva. 
 8. Izobraževanje je naložba v zaposlenega. Vlaganje v zaposlene z možnostjo dodatnega usposabljanja, izpopolnjevanja, mentorstva ali coachinga dokazano povečuje njihovo zadovoljstvo. Kot delodajalec vam ne koristijo le zadovoljni zaposleni, ampak tudi dodatna znanja in spretnosti, ki jih lahko potem zaposleni vpletejo v svoje delo.
 9. Vključite močno, družabno kulturo. Vzpostavitve in vgradnje močne kulture podjetja ni mogoče doseči čez noč; lahko pa delodajalci olajšajo njen razvoj s spodbujanjem socializacije in komunikacije. Po anketi Gallupa namreč tesna prijateljstva na delovnem mestu izboljšajo zadovoljstvo zaposlenih za kar 50%. 
 10. Zmanjšajte birokracijo in zapravljanje časa s tem, ko razvijate procese, ki omogočajo spremembe. Ali je res nujno, da vaš izvršni direktor osebno odobri vsako naročilnico? Ali je mogoče vaše procese poenostaviti, avtomatizirati ali jim pomagati, morda z implementacijo intranetnega sistema podjetja, ki digitalizira kadrovske procese ali zagotavlja centralizirano točko za komunikacijo in sodelovanje?

Začnite delati na zadovoljstvu zaposlenih danes, saj je zadovoljen zaposleni, zvest in bolj produktiven.