Rezultati raziskave Evropski komunikacijski monitor 2021

Kljub digitalni transformaciji primerni času, v katerem smo se znašli, je le malo komunikacijskih oddelkov ali agencij doseglo digitalno zrelost. To dokazujejo tudi rezultati raziskave European Communication Monitor, s svojo letošnjo raziskavo. Tudi v Sloveniji nam je uspelo zbrati dovolj odgovorov, da lahko sedaj rezultate primerjamo z drugimi državami in evropskim povprečjem. Letošnja raziskava temelji na rezultatih ankete, ki jo je rešilo 2644 komunikacijskih strokovnjakov iz 46 evropskih držav. 

Kaj so najpomembnejše ugotovitve?

 • Digitalna preobrazba je v razvoju, vendar je le malo komunikacijskih oddelkov ali agencij že doseglo zrelost – 39,2 odstotka komunikatorjev po Evropi svojo zaposlitveno enoto opisuje kot nezrelo, tako pri digitalizaciji komunikacije z zainteresiranimi stranmi, kot pri gradnji digitalne infrastrukture.
 • Videokonference so tu in bodo tudi ostale. Praksa spletnih sestankov se pogosteje uporablja za komunikacijo z zaposlenimi in deležniki, manj pa za komunikacijo z novinarji. Deležniki v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope, pa komunikacije preko videokonference pretirano ne cenijo. 
 • Komunikatorji pri vsakodnevnem delu hkrati prevzemajo različne vloge. Pomemben trend, ki se razvija na tem področju je vloga svetovalca (ang. Advisor role), ki vodstvu pomaga pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev.
 • Strokovnjaki, ki delajo na odličnih oddelkih za komuniciranje, se veliko ukvarjajo s treniranjem (ang. coaching) ali svetovanjem vodstvu in kolegom na vseh ravneh hierarhije.
 • Raziskava je pokazala velike razlike med državami, podjetji in neprofitnimi organizacijami. 

Kaj pa Slovenija? 

Čeprav so rezultati večinoma splošni, pa lahko najdemo tudi nekaj zanimivosti, ki jih je raziskava pokazala, v povezavi s slovenskimi komunikatorji. 

CommTech in digitalna infrastruktura

V Sloveniji imamo oblikovane strategije in pristope k digitalizaciji:

 • tehnologije (uporaba tehnologij za komunikacijo, gradnjo digitalne infrastrukture inizbiro nove programske opreme ter digitalnih storitev);
 • ter vsakodnevnih nalog (opis nalog in kako jih je mogoče preoblikovati s pomočjo digitalnih tehnologij);

manj, vendar še vedno dovolj, pa se posvečamo strategiji in pristopu k digitalizaciji:

 • strukture (preoblikovanje procesov in poročanje linije, nove delovne rutine in kultura) in 
 • zaposlenih (npr. razvoj kompetenc, digitalna miselnost).  

Uporaba videokonference

Kar 89.8% slovenskih respondentov se strinja, da v njihovih podjetjih videokonference redno uporabljajo za komunikacijo z vsemi, tako internimi kot eksternimi deležniki. Večina se je tudi strinjala, da bo redna uporaba videokonferenc, ne glede na situacijo v svetu, ostala praksa v podjetju tudi v prihodnje, saj je efektivna, preprosta in pričakovana, zato uporabo le-te zaposlovalci tudi spodbujajo. 

Raziskava je pokazala, da evropski komunikatorji v največji meri uporabljajo platformo Microsoft Teams, sledi Zoom. 

(European Communication Monitor, 2021, str. 37)

Vloge komunikacijskih strokovnjakov v prihodnosti

Splošni rezultati so pokazali, da komunikatorji v podjetju opravljajo več vlog. Da jih lahko posameznik opravlja, so pomembne tudi njegove kompetence. Po pregledu slovenskih rezultatov lahko vidimo, da ima največ slovenskih komunikatorjev (zraven komunikacijskih kompetenc), tudi kompetence svetovalca, temu pa sledijo tisti s kompetencami trenerja. Sodelujoči v anketi, so se prav s tema dvema kompetencama strinjali, da so najbolj pomembne tudi za prihodnost, oz. za naslednja tri leta. 

(European Communication Monitor, 2021, str. 66)

Kakšne izzive lahko pričakujemo? 

Če se želimo z izzivi uspešno spopasti, je pomembno, da smo nanje, kolikor je to mogoče, tudi pripravljeni. Zato za konec, izpostavljamo tri najpomembnejše izzive na področju komuniciranja, ki jih lahko, zaradi digitalizacije pričakujemo v naslednjih treh letih:

 1. grajenje in ohranjanje zaupanja;
 2. odkrivanje novih načinov ustvarjanja in distribucije vsebin;
 3. spoprijemanje s trajnostnim razvojem in družbeno odgovornostjo.

Če je kratek povzetek v vas vzbudil zanimanje, vas celotno poročilo čaka tukaj. Sicer pa ne pozabite, da vas bomo slovenski komunikatorji potrebovali tudi drugo leto, ko bomo za sodelovanje v raziskavi ponovno potrebovali dovolj izpolnjenih anket.